Macrorit Data Wiper 4.4.0 Key Full – Xoá dữ liệu biến mất chỉ 1 click

Thời gian qua Phanmemaz.com nhận được nhiều yêu cầu về phần mềm xoá dữ liệu. Nếu xoá thông thường thì cứ Delete hoặc Shift+Delete để xoá khỏi thùng rác. Như vậy thì cũng chả có gì để nói cả, người dùng muốn xoá tậpt in, thư mục mà không thể … Download Now