Category: Trojan

UnHackMe Pro 8 Key Full – Phần mềm diệt Trojan nên sử dụng

UnHackMe Pro 8 Key Full – Phần mềm diệt Trojan nên sử dụngUnHackMe được thiết kế để đặc trị diệt Rootkit trên máy tính Windows. Kể đến như Trojan, Malware, Keylogger, adware, spyware. Thực tế sử dụng phần mềm diệt Virus không phải lúc nào cũng phát hiện và loại bỏ được những cái trên.

Trojan Killer 2.2.0.0 Full – Phần mềm loại bỏ Trojan độc hại

Trojan Killer 2.2.0.0 Full là phiên bản vừa được cập nhật của phần mềm phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ Trojan độc hại trong máy tính của bạn. Những thành phần gây hại này thường núp bóng vào những file thực thi (exe), khi bạn chạy chương trình thì đồng nghĩa kích hoạt trojan