Chụp ảnh màn hình

Download phần mềm chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp 2014


Apowersoft Screen Capture Pro 1.0.5 Full Serial Key

Mặc dù trong Windows có tích hợp công cụ chụp ảnh màn hình, tuy nhiên nó chỉ đơn thuần chụp toàn bộ màn hình. Nhu cầu của bạn lại muốn chụp một vị trí kích thước cụ thể nào đó,…