Category: Chụp ảnh màn hình

Download phần mềm chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp 2014

PicPick 3.2.9 – Phần mềm chụp ảnh màn hình và chỉnh sửa

PicPick 3.2.9 là một chương trình tất cả-trong-một, chủ yếu là hệ thống dựa trên khay, cung cấp một công cụ chụp màn hình đầy đủ tính năng, một trình soạn thảo trực quan hình ảnh, chọn màu, bảng màu, một điểm ảnh-người cai trị, thước đo góc, một crosshair và thậm chí một tấm bảng. […]

Phanmemaz.com - Download Software & Game miễn phí.