Khoá tập tin, thư mục trên máy tính bằng mật khẩu để bảo vệ

Để bảo vệ dữ liệu máy tính của mình trước những mối nguy hại thì bạn cần phải khoá tập tin, thư mục. Mặc định trên Windows có chức năng ẩn file, nhưng mà cách này hiệu quả không cao mà dễ bị dò ra. Bởi vậy mà bạn nên … Download Now

Hide Folders Serial key – Phần mềm ẩn thư mục mạnh mẽ

Bạn có nhiều dữ liệu tập tin, thư mục không riêng tư không muốn cho người khác biết ?. Tuy nhiên việc sử dụng chức năng ẩn thư mục mặc định trên Windows lại không hiệu quả cho lắm. Chỉ cần thực hiện việc hiện các mục ẩn là xong, … Download Now