Kingo Android Root – Phần mềm Root Android miễn phí

Mặc định nhà sản xuất điện thoại thường khóa những chức năng can thiệp vào hệ thống của hệ điều hành. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng, game android đều yêu cầu điện thoại đã root android. Với những ai lần đầu sử dụng Smartphone thì khái niệm này khá mới … Download Now