Hệ thống

Phần mềm hệ thống | Công cụ tối ưu hóa hệ thống máy tính


Ghost Windows 10 Technical Preview x86 Setup nguyên gốc

Trong bản Ghost Windows 10 Technical Preview x86 Full Soft trước thì mình thấy phản hồi của độc giả là việc tích hợp Microsoft Office 2013 là không cần thiết khiến thời gian download là rất lâu và còn tùy thuộc…
Ghost Windows 10 Technical Preview x64 nguyên gốc

Ghost Windows 10 Technical Preview x64 – Bản này ghost theo dạng Setup nhé, nghĩa là sau khi bạn chạy ghost xong thì nó sẽ chuyển tới giao diện cài đặt Windows 10 Technical Preview, tập tin nguyên gốc, không chỉnh…
Ghost Windows 10 Technical Preview x86 Full Soft

Tuy việc cài đặt Windows 10 Technical Preview không mấy khó khăn nhưng mình thấy rất nhiều bạn có nhu cầu tìm và download Ghost Windows 10 Technical Preview bởi sự tiện lợi và nhanh chóng của việc Ghost. Bản này đã…