Phần mềm Chat


Yahoo! Messenger 11.5 Offline Installer Tiếng Việt

Yahoo! Messenger 11.5 Offline Installer Tiếng Việt Yahoo! Messenger 11.5 Offline Installer Tiếng Việt Yahoo! Messenger là phần mềm chat phổ biến và lâu đời nhất hiện nay được xây dựng và phát triển bởi Yahoo. Yahoo! Messenger 11.5 là phiên…