Phần mềm Chat


Video2Webcam – Phần mềm Tạo Webcam ảo

Video2webcam cho phép hiển thị các đoạn video clip hay hình ảnh có sẵn trong máy như webcam ảo trong khi chat video cho dù bạn có sở hữu một webcam hay không? Bạn có thể phát nhiều video trên…