Phần mềm Chat


Video2Webcam – Phần mềm Tạo Webcam ảo

Video2webcam cho phép hiển thị các đoạn video clip hay hình ảnh có sẵn trong máy như webcam ảo trong khi chat video cho dù bạn có sở hữu một webcam hay không? Bạn có thể phát nhiều video trên…
Yahoo! Messenger 11.5 Offline Installer Tiếng Việt

Yahoo! Messenger 11.5 Offline Installer Tiếng Việt Yahoo! Messenger là phần mềm chat phổ biến và lâu đời nhất hiện nay được xây dựng và phát triển bởi Yahoo. Yahoo! Messenger 11.5 là phiên bản mới nhất hiện nay. Theo mình…