Phần mềm mạng


Phát WiFi trên Laptop miễn phí với Baidu WiFi Hotspot

Phát WiFi trên Laptop không còn xa lạ với chúng ta. Mặc định thì trên hệ điều hành Win 7 trở đi đã hỗ trợ điều này. Chức năng tạo điểm phát, điểm truy cập WiFi từ chính Laptop của…