Vista Skin Pack | Giao diện Vista độc đáo cho Windows 8Vista Skin Pack | Giao diện Vista độc đáo cho Windows 8 Vista Skin Pack | Giao diện Vista độc đáo cho Windows 8. Bạn đang sử dụng Win 8 và muốn mặc áo mới với giao diện Windows Vista cực đẹp. Phanmemaz chia