Hide Folders Serial key – Phần mềm ẩn thư mục mạnh mẽ

Bạn có nhiều dữ liệu tập tin, thư mục không riêng tư không muốn cho người khác biết ?. Tuy nhiên việc sử dụng chức năng ẩn thư mục mặc định trên Windows lại không hiệu quả cho lắm. Chỉ cần thực hiện việc hiện các mục ẩn là xong, … Download Now

Folder Lock 7.5.2 Final Serial Key – Khóa tập tin, thư mục

Trong số nhiều phần mềm khóa thư mục, tập tin bằng mật khẩu thì Folder Lock được đánh giá cao hơn hẳn bởi tính năng mạnh mẽ, bảo mật chuyên nghiệp mã hóa công nghệ tiên tiến, giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ kéo thả và … Download Now