Miễn phí bản quyền Ashampoo Music Studio 2013Ashampoo Music Studio 2013 sẽ tiếp nối mục bản quyền phần mềm tại Phanmemaz.com. Chức năng chính là biên tập và quản lý kho nhạc của bạn theo các chuyên nghiệp. Chương trình có thể ghi đĩa,ghi âm và hơn thế là bộ công cụ chỉnh sửa nhạc với