ChrisPC Anonymous Proxy Pro Serial KeyTrước đây khi cố gắng truy cập tới trang web bị chặn nào đó thì bạn thường dùng phần mềm ẩn IP. Tuy nhiên cách đó thường không thể kết nối được nếu IP fake k đảm bảo. Theo mình thấy thì đại đa số mọi người hay áp dụng