CrystalDiskInfo 6.1.0 + Portable – Kiểm tra sức khỏe ổ cứng

CrystalDiskInfo 6.1.0 + Portable là một trong những công cụ giúp kiểm tra sức khỏe các ổ đĩa hệ thống (HDD) và ổ đĩa trạng thái rắn (SSD) cũng như nhiều ổ đĩa bên ngoài. Tiện ích hệ thống  này hoàn toàn miễn phí, theo dõi sức khỏe và tình trạng … Download Now