Khoá tập tin, thư mục trên máy tính bằng mật khẩu để bảo vệ

Download Setup FileKhoá tập tin, thư mục trên máy tính bằng mật khẩu để bảo vệĐể bảo vệ dữ liệu máy tính của mình trước những mối nguy hại thì bạn cần phải khoá tập tin, thư mục. Mặc định trên Windows có chức năng ẩn file, nhưng mà cách … Download Now

Winability Folder Guard Full – Khóa thư mục, tập tin mạnh mẽ

Bạn có nhiều tập tin dữ liệu không muốn cho người khác thấy ? Cách tốt nhất là khóa chúng lại bằng mật khẩu, Winability Folder Guard là chương trình mình mới biết tới, trải nghiệm và nhận thấy nó bảo mật khá tốt. Thư mục, tập tin được bạn thêm … Download Now