Open Broadcaster Software – Phát Video trực tiếp trên Facebook

Download Setup FileOpen Broadcaster Software – Phát Video trực tiếp trên FacebookThời gian qua cộng đồng Facebook đang phát sốt vì đã có thể phát Video trực tiếp. Người dùng iPhone thì có lẽ trải nghiệm tính năng này đầu tiên. Bây giờ, bạn đã có thể Live Stream trên … Download Now