UnHackMe Pro 8 Key Full – Phần mềm diệt Trojan nên sử dụngUnHackMe được thiết kế để đặc trị diệt Rootkit trên máy tính Windows. Kể đến như Trojan, Malware, Keylogger, adware, spyware. Thực tế sử dụng phần mềm diệt Virus không phải lúc nào cũng phát hiện và loại bỏ được những cái trên.