Tag: Slideshow

iSpring Suite 7 Full – Tạo bài giảng điện tử cho PowerPoint

iSpring Suite 7 là một plugin tích hợp vào Microsoft Powerpoint để tạo trình chiếu, tạo bài giảng điện tử chuyên nghiệp. Mặc định thì PowerPoint sẽ không đáp ứng được nhu cầu làm việc, học tập của bạn. Theo khảo sát trong mảng phần mềm văn phòng thì nó được sử dụng khá phổ […]

Phanmemaz.com - Download Software & Game miễn phí.