Phần mềm tạo ảnh động từ Video, tại sao không ?

Facebook đã cho phép up ảnh động lên bài viết, bình luận, chat trong lần cập nhật vừa qua. Điều này khiến cộng đồng mạng hết sức thích thú và phấn khích. Dễ nhận thấy nhất là ảnh động được…