Tag: tình trạng

HDDExpert 1.9.0.11 – Phần mềm kiểm tra tình trạng ổ cứng

HDDExpert 1.9.0.11 – Phần mềm kiểm tra tình trạng ổ cứngHDDExpert 1.9 là một trong những phần mềm kiểm tra sức khỏe và giám sát ổ cứng miễn phí trực quan và hiệu quả nhất hiện nay. Tiện ích được xây dựng…

Read More »

HDDExpert 1.7 – Phần mềm kiểm tra tình trạng ổ cứng

HDDExpert 1.7 là một trong những phần mềm kiểm tra sức khỏe và giám sát ổ cứng miễn phí trực quan và hiệu quả nhất hiện nay. Tiện ích được xây dựng và phát triển bởi hãng KC…

Read More »